Školská rada

Dne 5.1.2018 byly vyhlášeny volby do školské rady, které se uskutečnily dne 22.2.2018 v budově ZŠ. Pro období 2018-2020 jsou stávajícími členy školské rady: Jana Rudolecká a Richard Osička, Cecílie Mifková a Hana Cvanová, Jan Binek a Jakub Tuček.

kontakt: srzatcany@seznam.cz

§ 168, 561/2004Sb.
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápisy ze zasedání školské rady k nahlédnutí lze na vyžádání u ředitelky ZŠ a MŠ.