Základní škola

 

Ředitelka školy: Mgr. Alena Stávková

Kontakt: 733 733 968, zszatcany@gmail.com

 

Vyučující:

Mgr. Hana Cvanová (2. a 3.ročník), kontakt: cvanova@zsmszatcany.cz

Mgr. Simona Klimešová (1. ročník), kontakt: klimesova@zsmszatcany.cz

Mgr. Alena Stávková (4. a 5. ročník), kontakt: zszatcany@gmail.com

Tina Kocourková -netřídní učitelka na zkrácený úvazek

Základní školu navštěvuje ve školním roce 2020-2021 celkem 36 žáků v pěti ročnících.

V ZŠ působí i asistent pedagoga Jiří Žák.

Od 1.1.2020 je rovněž zavedena funkce školního asistenta, která je financovaná z projektu EU.

 

Školní družina:

Vychovatelka: Tina Kocourková

Provozní doba do 15:30

100,- za měsíc

Platba probíhá ve dvou termínech: 1.-15.září     400,-Kč

1.-15.ledna  600,-Kč