Projekty a akce ZŠ

Ve školním roce 2023/2024 usilujeme o titul Světová škola

www.svetovaskola.cz

Ve škole se koná řada menších i větších akcí souvisejících s naším hlavním projektem.

Partnerskou organizací, která je nám průvodcem ve vzdělávání o světových tématech je:

www.arpok.cz

Jako stěžejní téma si děti vybraly jeden z cílů udržitelného rozvoje:

Co se nám podařilo?

Celý podzim děti vyráběly různé dekorační drobnosti na vánoční jarmark, aby si vydělaly na aquaponické akvárium a další projektovou činnost. Všem štědrým nakupujícím velmi děkujeme!

Druhé téma, které je dětem též velmi blízké (a též s ním pracujeme):

Pro zlepšení životních podmínek přezimujícího ptactva v naší obci děti 1. a 2. třídy vytvořily v pracovních činnostech s paní učitelkou Šírovou srdíčka s krmením pro ptáčky, které umístily na stromy v parku u školy.

Žáci 3.-5. ročníku navštívili s paní učitelkou Ševečkovou a Polehňovou ekocentrum Jezírko, kde se naučili stavět krmítka.