Zápis

naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Zápis do MŠŠkolní rok 2024/2025
13. květnapondělí15:00-17:00
14. květnaúterý15:00-17:00

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2024 v čase od 15.00 do 17.00 v hlavní budově mateřské školy – ve třídě Ježečků.

Přijímací kritéria:
1. Děti s místem trvalého pobytu nebo cizinci s místem pobytu na území obce Žatčany, narozené 31. 8. 2021 a dříve. Pokud by kapacita školy neumožnila přijetí všech dětí, proběhne losování.
V případě dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti narozené 1. 9. 2019 a později), je nutné předložit potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Vytištěné a vyplněné dokumenty předložte u zápisu:

– pro děti, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti narozené 1. 9. 2019 a později)

Kdo nemá možnost si dokumenty vytisknout, je možné si je vyzvednou v MŠ v pracovní dny na hlavní budově vždy od 8:00 do 14:00 případně v jiný čas po telefonické domluvě.

K zápisu si dále připravte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Podle § 2 odst. 6 zákona č. 67/2022 Sb. se tohoto zápisu nemohou účastnit cizinci, kterým byla poskytnuta doplňková ochrana. Pro tyto cizince bude vyhlášen zvláštní termín zápisu.

Doporučujeme využít vzor žádosti.
Žádost o přijetí je možné podat:
a) osobně (při zápisu),
b) poštou (ZŠ Žatčany, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna),
c) datovou schránkou (datová schránka školy dxtmjd6),
d) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zszatcany@gmail.com).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Nahlížet do spisu je možné (v pracovní dny od 27. 5. 2024 do 29. 5. 2024 od 10:00 do 14:00 v kanceláři ředitele školy v ZŠ po předchozí telefonické dohodě). Seznámení s podklady rozhodnutí je možné 10. 6. 2024 od 8.00 do 16.00 v hlavní budově MŠ.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena dne 10. 6. 2024 zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na úřední desce školy, na internetových stránkách školy a na přístupném místě v MŠ. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou zaslána doporučeně poštou.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Tým ZŠ a MŠ Žatčany

Mimořádný zápis do ZŠ, MŠ pro děti UA

Vážení rodiče / Дорогі батьки,

ve dnech 13. – 14. 6. 2022 proběhne mimořádný zápis do naší MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023
13.-14. червня 2022 року відбудеться позачерговий набір до нашого дитячого садка та початкової школи на 2022/2023 навчальний рік

Přihlášku k základnímu vzdělávání můžete odevzdat těmito způsoby: Подати заяву на базову освіту можна наступними способами:

 osobně – 9.00 – 15.00 hod. v kanceláři vedení školy

– особисто – 9.00 до 15.00 в офісі дирекції школи.

– poštou / поштою

– datovou schránkou – dat. schránka školy: f8wmh42 / коробка даних – дані. шкільна поштова скринька: f8wmh42

– e-mailem, ovšem POUZE s elektronickým podpisem / електронною поштою, але ТІЛЬКИ з електронним підписом

Potřebné náležitosti nutné k odevzdání / Необхідні реквізити для подання:

Zápis do ZŠ – 

 

 – Зарахування до початкової школи

nebo odklad –

 

 – або відстрочка

Zápis do MŠ –

 

 – Зарахування до дитячого садка

V případě nejasností neváhejte kontaktovat vedení školy. / Якщо сумніваєтеся, не соромтеся звертатися до керівництва школи.