Mateřská škola

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2020-2021 ve dvou třídách (Medvídci a Sovičky)celkem 38 dětí, z toho 10 dětí předškolního věku. Od 11.1.2021 byla navýšena kapacita MŠ a otevřena nová budova pro třídu Medvídků. Celková kapacita školky tak nově činí 52 dětí. Obsazenost MŠ je k 1.2.2021 celkem 49 dětí.

Mateřská škola je v provozu od 2.9.2019 v době od 6:45 do 16:15.

Kontakt: 604 206 797

Pedagogičtí pracovníci v MŠ:  Michaela Kozáková, Kristýna Nováková, Alena Lančová, od 11.1.2021 Veronika Dokoupilová

od 1.1.2020 byla zřízena funkce školního asistenta, kterou vykonává Jana Severová a která je financovaná ze zdrojů EU.

 

V § 123 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. se stanoví, že vzdělávání v posledním ročníku Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

K bezúplatnosti předškolního vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně.

 

Krácení úplaty v případě uzavření provozu z organizačních důvodů

Úplata bude krácena v případě uzavření provozu více jak 5 dní.

(vyvěšeno dne 30.7.2020)