Mateřská škola

Vedoucí učitelka: Cecílie Mifková

Kontakt: 604 206 797

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2019-2020 ve dvou třídách celkem 38 dětí, z toho 10 dětí předškolního věku.

Mateřská škola je v provozu od 2.9.2019 v době od 6:45 do 16:15.

 

V § 123 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. se stanoví, že vzdělávání v posledním ročníku Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 300,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

K bezúplatnosti předškolního vzdělávání v posledním ročníku MŠ

mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně.

 

Krácení úplaty v případě uzavření provozu z organizačních důvodů

Úplata bude krácena v případě uzavření provozu více jak 5 dní.