Školní jídelna

Vedoucí stravování: Jana Severová

Kontakt: 776 884 382

Školní jídelna i kuchyně jsou součástí budovy mateřské školy.

Online přihlašování ke stravování

Od pondělí 23. 5. 2022 je možnost odhlašovat stravu přes internetové stránky naší jídelny ZDE.

Manuál pro práci s webem naleznete

U dětí z MŠ je nutné odhlašovat jednotlivé chody (přesnídávka, oběd, svačina).

Samozřejmě možnost odhlašovat formou SMS zprávy zůstává zachována.

Školní stravování MŠ:

Platí od 1.2.2023

Celodenní docházka 3-6 let 45,-/den 1000,-/měsíc
  7 let 51,-/den 1120,-/měsíc
Polodenní docházka 3-6 let 35,-/den 770,-/měsíc
  7 let 41,-/den 900,-/měsíc

Odhlašování dítěte ze stravování (platí i pro odpolední svačinky) lze nejpozději den dopředu do 14:00 hod  formou SMS na tel. 776 884 382, nebo nově od 23. 5. 2022 i online přes internetové stránky jídelny.  Odhlášené obědy (svačinky) se odečítají ze stravného měsíčně a budou vyúčtovány na konci školního roku (31. 8.). V případě náhlého onemocnění má strávník nárok na odebrání jídla do jídlonosiče pouze první den nemoci. Za neodebraný, nebo včas neodhlášený oběd, se finanční náhrada neposkytuje. Neodhlášené obědy od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce nelze dotovat, budou vyúčtovány v plné výši.

V době letních prázdnin nelze nahlášené dítě již ze stravy odhlásit.

Platba se provádí složenkou nebo bankovním převodem na č. ú. 27-5828650217/0100., nutno vyplnit i účel platby (stravné, školné) a jméno dítěte. Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání jídla. Platby je třeba uskutečnit do 15. dne předešlého měsíce.

Rozpis plateb na školní rok 2022/2023:

Školní stravování ZŠ:

Platí od 1.2.2023

žáci 7-10 let 30,-/den 660,-/měsíc
  11-14 let 33,-/den 730,-/měsíc

Odhlašování dítěte ze stravování lze nejpozději den dopředu do 14:00 hod  formou SMS na tel. 776 884 382, nebo nově od 23. 5. 2022 i online přes internetové stránky jídelny.  Odhlášené obědy  se odečítají ze stravného měsíčně a budou vyúčtovány na konci školního roku (31. 8.). V případě náhlého onemocnění má strávník nárok na odebrání jídla do jídlonosiče pouze první den nemoci. Za neodebraný, nebo včas neodhlášený oběd, se finanční náhrada neposkytuje. Neodhlášené obědy od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce nelze dotovat, budou vyúčtovány v plné výši.

Platba se provádí trvalým příkazem na č. ú. 27-5828650217/0100, nutno vyplnit i účel platby (stravné, školné) a jméno žáka. Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání jídla. Platby je třeba uskutečnit do 15. dne předešlého měsíce.

Rozpis plateb žáků ZŠ na školní rok 2022/2023:

Vyzvednutí oběda

První den neplánované nepřítomnosti Vašeho dítěte je možné si vyzvednout oběd do jídlonosiče ve školní jídelně vždy od 12.00 do 12.15.

Prosíme, sledujte jídelníček a v případě, kdy je k obědu kompot, či salát, nezapomeňte na krabičku i na něj. Děkujeme.