Školní jídelna

 

Vedoucí stravování: Jana Severová

Kontakt: 776 884 382

Školní jídelna i kuchyně jsou součástí budovy mateřské školy.

 

Školní stravování MŠ:

Celodenní docházka 3-6 let 33,-/den 660,-/měsíc
7 let 35,-/den 700,-/měsíc
Polodenní docházka 3-6 let 27,-/den 520,-/měsíc
7 let 29,-/den 580,-/měsíc

Odhlašování dítěte ze stravování (platí i pro odpolední svačinky) lze nejpozději den dopředu do 14:00 hod pouze formou SMS na tel. 776 884 382. Odhlášené obědy (svačinky) se odečítají ze stravného měsíčně a budou vyúčtovány na konci školního roku (31.8.). V případě náhlého onemocnění má strávník nárok na odebrání jídla do jídlonosiče pouze první den nemoci. Za neodebraný, nebo včas neodhlášený oběd, se finanční náhrada neposkytuje. Neodhlášené obědy od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce nelze dotovat, budou vyúčtovány v plné výši!

V době letních prázdnin nelze nahlášené dítě již ze stravy odhlásit.

Platba se provádí složenkou nebo bankovním převodem na č.ú. 27-5828650217/0100., nutno vyplnit i účel platby (stravné, školné) a jméno dítěte. Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání jídla. Platby je třeba uskutečnit do 15.dne předešlého měsíce!!

 

Školní stravování ZŠ:

žáci 7-10 let 22,-/den 430,-/měsíc
11-14 let 24,-/den 470,-/měsíc

Odhlašování dítěte ze stravování (platí i pro odpolední svačinky) lze nejpozději den dopředu do 14:00 hod pouze formou SMS na tel. 776 884 382. Odhlášené obědy (svačinky) se odečítají ze stravného měsíčně a budou vyúčtovány na konci školního roku (31.8.). V případě náhlého onemocnění má strávník nárok na odebrání jídla do jídlonosiče pouze první den nemoci. Za neodebraný, nebo včas neodhlášený oběd, se finanční náhrada neposkytuje. Neodhlášené obědy od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce nelze dotovat, budou vyúčtovány v plné výši!

Platba se provádí trvalým příkazem na č.ú. 27-5828650217/0100, nutno vyplnit i účel platby (stravné, školné) a jméno žáka. Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání jídla. Platby je třeba uskutečnit do 15.dne předešlého měsíce!!