Úvod

Základní údaje o činnosti školy

Jedná se o málotřídní základní školu pro žáky 1.  až 5. ročníku s kapacitou 60 žáků. Pedagogický sbor je plně aprobovaný.

Kvalitou vzdělávání se řadí naše škola mezi nadprůměrné, žáci odchází na druhý stupeň s výbornými znalostmi, zejména v humanitních předmětech. Vyplývá to z celostátního testování žáků, které proběhlo v nedávné době.

Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku, od třetího ročníku jsou součástí výuky angličtiny i pravidelné konverzace s rodilým mluvčím. Jsme členy AŠSK, naši žáci se účastní pravidelně několika sportovních soutěží, ze kterých si odvážejí cenné diplomy.

Ve škole bylo k 1.9.2018 zřízeno školské poradenské pracoviště, které se věnuje zejména dětem a žákům se specifickými výukovými potřebami, jehož součástí je výchovný poradce a školní metodik prevence. Využíváme rovněž funkce školního asistenta pro lepší zefektivnění výuky a funkce speciálního pedagoga. Jsme zapojeni do projektů financovaných MŠMT a MAP.

Každoročně se podílíme na společenských akcích pro veřejnost jako je Dýňování, Rozsvěcování vánočního stromu, Jarmark, Besídka ke Dni matek aj.

Součástí školy je i školní družina složená z jednoho oddělení s kapacitou 25 účastníků.

V současné době docházejí žáci na obědy do budovy MŠ, kde je školní jídelna (kapacita 105 strávníků).

Základní škola se zapojuje do projektů:

OPVVV

MAP

Ovoce do škol, Mléko do škol

Zdravé zoubky, 72 hodin

Základní údaje o činnosti MŠ  v Žatčanech

Kapacita MŠ v Žatčanech je 52 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou oddělených budovách.

Při práci s předškolními dětmi je naším hlavním cílem všestranný rozvoj dětské osobnosti, optimální úroveň osobního rozvoje a učení. Děti, které odcházejí z MŠ jsou řádně připravené na vstup do základní školy. Učitelky, které pracují v mateřské škole, jsou kvalifikované. Při naší pedagogické práci se snažíme o individuální přístup k dětem. Tento individuální přístup vychází z konkrétní úrovně znalostí a schopností dítěte.

Mateřská škola se zapojuje do projektů:

OP VVV

MAP

Projekt 72 hodin

Projekt Srdce s láskou darované

Pro děti organizujeme spoustu akcí, tematických dnů, zveme divadla do MŠ a společně se Základní školou v Žatčanech se podílíme na společenských akcích pro veřejnost.

Doplňková činnost:

Poskytujeme širokou nabídku doplňkové činnosti pro děti a žáky nejen z naší školy a školky (keramika, zdravověda, šikulky, sportík, deskové hry, klub logiky, předškoláček; kroužky jsou uskutečňovány dle poptávky pro skupinky min. 7 zájemců).

Tento školní rok jsou k dispozici nadstandartní doplňkové aktivity typu:

  • malý školáček -adaptační program pro předškoláky uskutečňovaný v budově ZŠ
  • keramika, ve které se děti seznamují s vlastnostmi keramické hlíny a jejími možnostmi využití při tvorbě
  • šikulové -tvořivá dílna
  • zdravověda

logo

Subjekt vykonává činnost:

  • základní škola
  • školní družina
  • mateřská škola
  • školní jídelna

Z historie

Základní škola v Žatčanech má dlouholetou tradici. Byla otevřena 1.září 1893. Měla dvě třídy, kabinet a místnost pro učitele. Součástí školy byl i byt pro správce a dvůr s velkou zahradou. V letech 1908–09 navštěvovalo školu 170 dětí, což znamenalo nutnost přístavby. Ta se však neuskutečnila pro nedostatek peněz. Další snahy o rozšíření zmařila 1. světová válka. Obě světové války zanechaly na škole značné stopy. Bylo nutné začít školu postupně opravovat a vybavovat učebními pomůckami. Roku 1946 byly zahájeny důkladné opravy po světových válkách. Od roku 1954 se začala škola postupně modernizovat podle stávajících potřeb a nároků na vzdělávání. Od 1.ledna 2003 s přechodem na právní subjektivitu sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Zřizovatel

zatcany

Obec Žatčany
Žatčany 125
664 53 Újezd u Brna

Sponzoři