Úvod

Základní údaje o činnosti školy

Jedná se o málotřídní základní školu pro žáky 1.  až 5. ročníku s kapacitou 60 žáků.

Kvalitou vzdělávání se řadí naše škola mezi nadprůměrné, žáci odchází na druhý stupeň s výbornými znalostmi, zejména v humanitních předmětech. Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku. Jsme členy AŠSK, naši žáci se účastní pravidelně několika sportovních soutěží, ze kterých si odvážejí cenné diplomy.

Škola i školka poskytuje širokou nabídku doplňkové činnosti nejen pro své děti a žáky (keramika, sportík, šikulky, logické myšlení, informatika; kroužky jsou uskutečňovány pro skupinky min. 7 zájemců).  Rovněž nabízíme nápravnou logopedii pro děti z MŠ a žáky 1.ročníku. Každoročně se podílíme na společenských akcích jako je Dýňování, Rozsvěcování vánočního stromu, Jarmark, Besídka ke Dni matek či Pexeso se seniory.

logo

Subjekt vykonává činnost:

  • základní škola
  • školní družina
  • mateřská škola
  • školní jídelna

 

Z historie

Základní škola v Žatčanech má dlouholetou tradici. Byla otevřena 1.září 1893. Měla dvě třídy, kabinet a místnost pro učitele. Součástí školy byl i byt pro správce a dvůr s velkou zahradou. V letech 1908–09 navštěvovalo školu 170 dětí, což znamenalo nutnost přístavby. Ta se však neuskutečnila pro nedostatek peněz. Další snahy o rozšíření zmařila 1. světová válka. Obě světové války zanechaly na škole značné stopy. Bylo nutné začít školu postupně opravovat a vybavovat učebními pomůckami. Roku 1946 byly zahájeny důkladné opravy po světových válkách. Od roku 1954 se začala škola postupně modernizovat podle stávajících potřeb a nároků na vzdělávání. Od 1.ledna 2003 s přechodem na právní subjektivitu sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Zřizovatel

zatcany

Obec Žatčany
Žatčany 125
664 53 Újezd u Brna

 

 

Sponzoři

pan Procházka (drobné opravy, elektro), pan Osička (kovovýroba), paní Maierová (hračky do MŠ), Zahradnictví Žatčany p.Franklová (květinová výzdoba oken, bylinková zahrádka v MŠ), Ing. Robert Stávek (kalifornské žížaly na školní zahradě), CNM textil a.s. (metráž), MVDr, Ondřej Ryba (rostliny pro žáky pátého ročníku), Pohostinství U Severů