Aktuálně

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025 

——————————————————————————————————————–

OZNÁMENÍ – Družina ve školním roce 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 nově nabízíme našim žákům ranní družinu.

Družina bude otevřena od 6:40 do 7:40, poté se otevírá škola všem dětem.

Odpolední družina bude nadále k dispozici od 11:40 do 16:00 hodin.

GRATULUJEME!
Naši žáci 3.-5. ročníku vyhráli ve velikonoční soutěži pro naši školu přístup do aplikace na procvičování angličtiny – WocaBee na čtyři měsíce zdarma. Byli jsme vylosováni jako jediná škola z oblasti Brno-venkov. Více informací dostanou rodiče prostřednictvím Edookit.

Základní údaje o činnosti školy

Jedná se o málotřídní základní školu pro žáky 1. až 5. ročníku s kapacitou 60 žáků.

Třídní učitelé:

Mgr. Petra Štěpková – 1. třída

Mgr. Jana Chmelíková – 2. třída a 3. třída

Mgr. Taťána Ševečková – 4. třída a 5. třída

Netřídní učitelé:

Mgr. Markéta Polehňová

Mgr. Marie Šírová

Vychovatelka školní družiny:

Mgr. Veronika Hladká

         Bc. Klára Faldíková

Asistenti pedagoga:

Mgr. Veronika Hladká

Jana Severová

Bc. Klára Faldíková

Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku.

Každoročně jezdí žáci všech ročníků ve 2. pololetí na plavecký výcvik.

Jsme členy AŠSK, naši žáci se účastní pravidelně několika sportovních soutěží, ze kterých si odvážejí cenné diplomy.

Ve škole bylo k 1. 9. 2021 zřízeno školské poradenské pracoviště, které se věnuje zejména dětem a žákům se specifickými výukovými potřebami.

Výchovný poradce – Mgr. Petra Štěpková

Metodik prevence – Mgr. Jana Chmelíková

Speciální pedagog – Mgr. Jana Chmelíková

Každoročně se podílíme na společenských akcích pro veřejnost jako je Dýňování, Rozsvěcování vánočního stromu, Jarmark, Besídka ke Dni matek aj.

Již druhým rokem jsme pro zájemce zorganizovali vyšetření zraku dětí v MŠ i ZŠ screeningovým přístrojem Plusoptix.

Součástí školy je školní družina složená ze dvou oddělení s kapacitou 36 účastníků.

V současné době docházejí žáci na obědy do budovy MŠ, kde je školní jídelna (kapacita 105 strávníků).

Základní škola se zapojuje do projektů:

V letošním školním roce se ucházíme o titul Světová škola

www.svetovaskola.cz

Stále pokračující projekty: 

OP JAK

MAP

Ovoce do škol, Mléko do škol

Veselé zoubky

Základní údaje o činnosti MŠ  v Žatčanech

Kapacita MŠ v Žatčanech je 62 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou oddělených budovách, ve 3 třídách.

Učitelé:

Třída Sovičky:

Michaela Simandlová

         Aneta Báderová

Třída Ježečci:

Zuzana Kulhánková Arnoštová

Veronika Dokoupilová

Třída Medvídci:

Bc. Marie Mezuláníková

Mgr. Kristýna Svobodová

Při práci s předškolními dětmi je naším hlavním cílem všestranný rozvoj dětské osobnosti, optimální úroveň osobního rozvoje a učení. Děti, které odcházejí z MŠ jsou řádně připravené na vstup do základní školy. Paní učitelky, které pracují v mateřské škole, jsou kvalifikované. Při naší pedagogické práci se snažíme o individuální přístup k dětem. Tento individuální přístup vychází z konkrétní úrovně znalostí a schopností dítěte.

Mateřská škola se zapojuje do projektů:

OP JAK

MAP

Projekt Srdce s láskou darované

Pro děti organizujeme společenské akce, tematické dny, návštěvy divadel a podílíme se na společenských akcích pro veřejnost.

Doplňková činnost:

Od listopadu 2023 bude pro předškoláky otevřen kurz edukativně stimulačních skupinek, který bude probíhat v prostorách ZŠ Žatčany. ESS je program, který hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti budoucích prvňáčků, které jsou důležité pro zvládání čtení, psaní, počítání a umožňují snadnější adaptaci na systém a prostředí základní školy.

Subjekt vykonává činnost:

  • základní škola
  • školní družina
  • mateřská škola
  • školní jídelna

 

ZŠ a MŠ Žatčany je zařazena v těchto dotačních programech a projektech financovaných Evropskou unií:
  • Národní plán obnovy
  • Distanční výuka
  • Doučování
  • Prevence digitální propasti
  • Digitální pomůcky pro školy

Operační program Jan Amos Komenský

Z historie

Základní škola v Žatčanech má dlouholetou tradici. Byla otevřena 1. září 1893. Měla dvě třídy, kabinet a místnost pro učitele. Součástí školy byl i byt pro správce a dvůr s velkou zahradou. V letech 1908–09 navštěvovalo školu 170 dětí, což znamenalo nutnost přístavby. Ta se však neuskutečnila pro nedostatek peněz. Další snahy o rozšíření zmařila 1. světová válka. Obě světové války zanechaly na škole značné stopy. Bylo nutné začít školu postupně opravovat a vybavovat učebními pomůckami. Roku 1946 byly zahájeny důkladné opravy po světových válkách. Od roku 1954 se začala škola postupně modernizovat podle stávajících potřeb a nároků na vzdělávání. Od 1. ledna 2003 s přechodem na právní subjektivitu sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. V roce 2023 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace budovy školy, došlo i na přístavbu nového patra. 

Zřizovatel

zatcany

Obec Žatčany
Žatčany 125
664 53 Újezd u Brna

Sponzoři

Bemeta Design s.r.o

AG FOODS – prostřednictvím paní Sedlákové za poskytnutí pochutin pro naše děti

pan Dohnálek

pan Šimák

pan Kaňa

paní Fialová