Aktuality MŠ

Středa 27. září 2023 Dýňohrátky


Čtvrtek 28. září 2023 Důležité informace


Pátek 29. září 2023 Informace pro rodiče k začátku školního roku 2023/2024


Vážení rodiče,

v prvním zářijovém týdnu bude výuka probíhat následovně:

4.9.2023 pondělí – 1 vyučovací hodina – na úvodní hodinu prvňáčků jsou zváni i rodiče

5.9.2023 úterý   -   2 vyučovací hodiny

Od středy 6.9. 2023  - 4 vyučovací hodiny

Od čtvrtka 7.9.2023 dle rozvrhu

Po vyučování bude možnost využít školní družinu v pondělí od 9.00 hodin, v úterý od 10.00 hodin, od středy od 11:40 hodin.  Běžná provozní doba školní družiny je každý den do 16:00 hodin.

Každý žák si přinese lísteček, na kterém bude od rodičů podepsaný čas odchodu dítěte ze ZŠ a způsob, odkud dítě bude odcházet- viz dokument propustka ŠD-ZŠ.pdf

Obědy budou 4.9. a 5.9. automaticky odhlášeny. Kdo má o oběd zájem, přihlásí se SMS formou u paní Severové.

První třídní schůzky proběhnou 13.9. v 16:30.

Výtvarné potřeby nakupuje škola hromadně, částku k zaplacení obdržíte po podrobném rozúčtování během měsíce září.


 

Platby na nový školní rok 2023/2024 pro MŠ a ZŠ

Nově přijaté děti

Volejte pro informace v přípravném týdnu od 28.8.2023, kdy obdržíte variabilní symbol pro platbu úplaty za vzdělávání a obdržíte také VS pro stravné a potřebné informace k inkasu-informace jsou dostupné i na web.stránkách.

Stávající děti a žáci

Úplata za vzdělávání

  • platbu ve výši 600,- na září proveďte prosím v průběhu srpna pod variabilním symbolem určeném pro úplatu-čtyřmístný VS, který byl i v loňském roce(kdo si není jistý, napište e-mail) , dále si prosím nastavte platby tak, aby vám odcházely vždy do 15.dne v předchozím měsíci-platby za úplatu probíhají měsíc předem. Prosím, neposílejte hromadnou částku. UPOZORNĚNÍ: Děti, které budou v následujícím školním roce předškoláci, jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.

stravné

  • nově přecházíme na platbu formou inkasa-informace najdete v dokumentu INKASO-INFO.pdf 

ŠD

  • platba za ŠD bude od školního roku 2023/2024 navýšená na 150 Kč/měsíc, bude splatná ve dvou splátkách – pololetně. První platba ve výši 750,- je splatná do 15.9., druhá do 15.1.2024. Zůstává možnost platit školní družinu měsíčně. Měsíční platbu vždy provádějte do 15.dne předchozího měsíce. V měsíci září tedy proveďte prosím 2 platby(pokud jste již neučinili). Informace ohledně průběhu začátku šk.roku sledujte na webových stránkách.
V průběhu srpna budeme tyto informace doplňovat.  


Pondělí 22. dubna 2024 Škola v přírodě


Středa 31. července 2024 Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023-2024.pdf