Zápis – výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V případě, že nebyly zákonným zástupcem doloženy všechny dokumenty potřebné pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka, případně přijetí žáka s odkladem, bylo přijímací řízení přerušeno. K žádosti o přijetí je možné tyto dokumenty doložit do 31. 5. 2024. Seznam nezbytných dokumentů je uveden níže.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá a bude dne 13. 5. 2024 od 8 do 16:30 hodin připravené k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Žatčany.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude po doložení všech dokumentů připravené k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Žatčany.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zszatcany@gmail.com nebo telefonním čísle 604 441 457.

Žádost o přestup žáka

Informace k řádnému zápisu dětí

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.


Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Žatčany pro školní rok 2024/2025 činí 30 žáků.


Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 10. 4. od 14:00 do 16:00 a 11. 4. 2024 od 14:00 do 16:00.

Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit, můžete tak učinit v náhradním termínu, kontaktujte nás.


Zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zde:

Případně si v MŠ Žatčany vyzvednou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si v MŠ ve formuláři rezervujte konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 10. a 11. 4. 2024.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání;
  • vytištěný, vyplněný a podepsaný zápisní lístek
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR;

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky;
  • doporučení je třeba k žádosti přiložit nejpozději do 31. května 2024

Těšíme se na Vás
Tým ZŠ Žatčany