Školní družina

Vychovatelky: Bc. Klára Faldíková, Mgr. Veronika Hladká

Školní družina funguje ráno od 11:40 a dále po skončení vyučování do 16:00.

Platba: 150 Kč za měsíc

Výši úplaty za školní družinu stanovuje od 1. 1. 2024 zřizovatel školy. 

Platba probíhá ve dvou termínech:

1.-15. září     750 Kč

1.-15. ledna  750 Kč

Organizace ŠD:

  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd
  • do 14:00 volný program
  • od 14:00 do 15:00  výchovně vzdělávací akce, nelze žáky ze ŠD ani vyzvedávat, ani pouštět
  • ukončení provozu ŠD je v 16:00

PŘIHLÁŠKU do ŠD a další informace najdete v záložce PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.-5. TŘÍDY. http://zsmszatcany.cz/zakladni-skola/pro-rodice/