Školní družina

Vychovatelky: Mgr. Kamila Krebs, PhD., Mgr. Veronika Hladká

Školní družina funguje ráno od 11:40 a dále po skončení vyučování do 16:00.

Platba: 150 Kč za měsíc

Platba probíhá ve dvou termínech:

1.-15. září     750 Kč

1.-15. ledna  750 Kč

Organizace ŠD:

  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd
  • do 14:00 volný program
  • od 14:00 do 15:00  výchovně vzdělávací akce, nelze žáky ze ŠD ani vyzvedávat, ani pouštět
  • ukončení provozu ŠD je v 16:00