Školní družina

Vychovatelka: Bc. Zuzana Giertlová

Školní družina funguje po skončení vyučování do 15:30.

Organizace ŠD:

  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd
  • do 14:00 volný program
  • od 14:00 do 15:00  výchovně vzdělávací akce, nelze žáky ze ŠD ani vyzvedávat, ani pouštět
  • ukončení provozu ŠD je v 15:30