Aktualizované informace k zápisu do prvního ročníku