Zápis

Přestup Žáka

Žádost o přestup žáka do ZŠ a MŠ Žatčany

Mimořádný zápis do ZŠ, MŠ pro děti UA

Vážení rodiče / Дорогі батьки,

ve dnech 13. – 14. 6. 2022 proběhne mimořádný zápis do naší MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023
13.-14. червня 2022 року відбудеться позачерговий набір до нашого дитячого садка та початкової школи на 2022/2023 навчальний рік

Přihlášku k základnímu vzdělávání můžete odevzdat těmito způsoby: Подати заяву на базову освіту можна наступними способами:

 osobně – 9.00 – 15.00 hod. v kanceláři vedení školy

– особисто – 9.00 до 15.00 в офісі дирекції школи.

– poštou / поштою


– datovou schránkou – dat. schránka školy: f8wmh42 / коробка даних – дані. шкільна поштова скринька: f8wmh42


– e-mailem, ovšem POUZE s elektronickým podpisem / електронною поштою, але ТІЛЬКИ з електронним підписом

Potřebné náležitosti nutné k odevzdání / Необхідні реквізити для подання:

Informace k řádnému zápisu dětí – již proběhlo

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.


Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Žatčany pro školní rok 2022/2023 činí 25 žáků.
Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat dne 6. 4. 2022 od 14:00 do 18:00.


Zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zde:

Případně si v MŠ Žatčany vyzvednou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání. Zároveň si v MŠ ve formuláři rezervujte konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 6.
4. 2022.
Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit 6. 4. 2022, můžete tak učinit v náhradním termínu dne 11. 4. 2022 od 14:00
do 16:00.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání;
 • vytištěný, vyplněný a podepsaný zápisní lístek
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR;

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky;
 • doporučení je třeba k žádosti přiložit nejpozději do 31. května 2022;

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené
  dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a
  obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní
  představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít
  možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné
  školní docházky nejpozději dne 2. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na nástěnce vedle vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá a bude dne 9. 5. 2022 od 8 do 17 hodin připravené k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Žatčany.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude po doložení všech dokumentů připravené k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Žatčany.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zszatcany@gmail.com nebo telefonním čísle 604 441 457.

Těšíme se na Vás
Tým ZŠ Žatčany