Zápis

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 15.4. do 30.4.2021. K žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • do datové schránky školy: dxtmjd6
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zszatcany@gmail.com
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu ZŠ Žatčany, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna
  • osobním podáním ve škole po telefonické dohodě, tel.733 733 968, s dodržením platných mimořádných protiepidemických opatření

Ředitelka školy má právo si vyžádat po zákonných zástupcích originál dokumentů, nebo jejich ověřenou kopii.

V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit k výše zmíněným dokumentům také doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.

Rozhodnutí o přijetí do zš se vydává dne 10.6.2022 v budově zš v době od 8:00 do 12:00.