Školní družina

Vychovatelky: Bc. Klára Faldíková, Mgr. Veronika Hladká

Školní družina funguje ráno od 11:40 a dále po skončení vyučování do 16:00.

Platba: 150 Kč za měsíc

Výši úplaty za školní družinu stanovuje od 1. 1. 2024 zřizovatel školy. 

Platba probíhá ve dvou termínech:

1.-15. září     750 Kč

1.-15. ledna  750 Kč

Organizace ŠD:

  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd
  • do 14:00 volný program
  • od 14:00 do 15:00  výchovně vzdělávací akce, nelze žáky ze ŠD ani vyzvedávat, ani pouštět
  • ukončení provozu ŠD je v 16:00

PŘIHLÁŠKU do ŠD a další informace najdete v záložce PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.-5. TŘÍDY. http://zsmszatcany.cz/zakladni-skola/pro-rodice/

OMLUVENKY:

· Docházka do školní družiny je po přihlášení povinná, proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny tímto způsobem:  

  1. V Edookit v sekci DOCHÁZKA, HLÁŠENÍ DOPŘEDU, nikoliv emailem nebo zprávou, která by se dostala pouze k jednomu učiteli.
  2. Písemně papírovou propustkou s vyplněným datem, hodinou a podpisem zákonného zástupce (zde je však riziko, že dítě papírek ztratí).
  3. V krajním případě, při mimořádné události, lze napsat žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny v den uvolnění dítěte prostřednictvím SMS do 11:00 na telefon školní družiny:

Tel.: 734 106 670

Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny.