Základní škola

Ředitelka školy: Mgr. Petra Štěpková

Kontakt: 733 733 968, zszatcany@gmail.com

Vyučující:

Mgr. Petra Štěpková (1. ročník)

PhDr. Hana Gernešová (2. a 3.ročník)

Mgr. Monika Křížová (4. a 5. ročník)

Mgr. Anna Sobotková – netřídní učitelka na zkrácený úvazek

Bc. Zuzana Giertlová – netřídní učitelka na zkrácený úvazek

V ZŠ působí i asistenti pedagoga Mgr. Markéta Polehňová, Jana Severová

Základní školu navštěvuje ve školním roce 2021-2022 celkem 22 žáků v pěti ročnících.

Od 1. 1. 2020 je rovněž zavedena funkce školního asistenta, která je financovaná z projektu EU.

Školní družina:

Vychovatelka: Bc. Zuzana Giertlová

Provozní doba do 15:30

100,- za měsíc

Platba probíhá ve dvou termínech: 1.-15. září     400,-Kč

1.-15. ledna  600,-Kč