Základní škola

Ředitelka školy: Mgr. Petra Štěpková

Kontakt: 733 733 968, zszatcany@gmail.com

Hospodářka:

Bc. Lenka Svobodová
Kontakt: 604 441 457, zszatcany@gmail.com

Vyučující:

Mgr. Petra Štěpková (1. ročník)

Mgr. Taťána Ševečková (2. a 3.ročník)

Mgr. Monika Křížová (4. a 5. ročník)

Mgr. Anna Sobotková – netřídní učitelka na zkrácený úvazek

Bc. Zuzana Giertlová – netřídní učitelka na zkrácený úvazek

V ZŠ působí i asistenti pedagoga Mgr. Markéta Polehňová, Jana Severová

Školní družina:

Bc. Zuzana Giertlová – vychovatelka

Školní družina funguje ráno od 7:00 a dále po skončení vyučování do 16:00.

Platba: 100 Kč za měsíc

Platba probíhá ve dvou termínech:

1.-15. září     400 Kč

1.-15. ledna  600 Kč