Základní škola

Ředitelka školy:

Mgr. Petra Štěpková

Kontakt: 733 733 968, zszatcany@gmail.com

Hospodářka:

Bc. Lenka Svobodová
Kontakt: 604 441 457, zszatcany@gmail.com

Vyučující:

Mgr. Petra Štěpková (1. ročník, ředitelka)

Mgr. Marie Šírová (AJ, zástupkyně ředitele)

Mgr. Jana Chmelíková (2. a 3.ročník)

Mgr. Taťána Ševečková (4. a 5. ročník)

Mgr. Markéta Polehňová – netřídní učitelka

V ZŠ působí i asistenti pedagoga – Jana Severová, Mgr. Veronika Hladká, Bc. Klára Faldíková

Školní družina:

  • Mgr. Veronika Hladká
  • Bc. Klára Faldíková

Školní družina funguje od 11:40 do 16:00.

Platba: 150 Kč za měsíc

Účet školy: 27-5828650217/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, zkratku ŠD a celé jméno dítěte (např.: ŠD Jan Novák)

Platba probíhá ve dvou termínech, nebo měsíčně-vždy měsíc předem:

1.-15. září     750 Kč

1.-15. ledna  750 Kč

Výši platby za školní družinu stanovuje od 1. 1. 2024 zřizovatel.