Zápis

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v termínu od 1.5. do 15.5.2021. K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte a doklad o řádném očkování dítěte. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let. Dokumenty lze zaslat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: dxtmjd6
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zszatcany@gmail.com
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu ZŠ Žatčany, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna
  • osobním podáním ve škole po telefonické dohodě, tel.733 733 968, s dodržením platných mimořádných protiepidemických opatření

Ředitelka školy má právo si vyžádat po zákonných zástupcích originál dokumentů, nebo jejich ověřenou kopii.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mš se vydává dne 17.6.2022 v budově zš v době od 8:00 do 12:00.