Mateřská škola

 

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2023/2024 ve třech třídách (Medvídci, Sovičky a Ježečci) celkem 56 dětí, z toho 23 dětí předškolního věku. Od 11. 1. 2021 byla navýšena kapacita MŠ a otevřena nová budova pro třídu Medvídků. A od 1. 9. 2021 se kapacita ještě zvedla o třídu Ježečků. Celková kapacita školky tak nově činí 62 dětí. 

Mateřská škola je v provozu od 2. 9. 2019 v době od 6:45 do 16:15.

Kontakt: 604 206 797 (Ježečci a Sovičky)
                737 207 857 (Medvídci)

Pedagogičtí pracovníci v MŠ: 

    Sovičky: Michaela Simandlová (hlavní učitelka), Aneta Báderová

 

Ježečci: Zuzana Kulhánková Arnoštová, Veronika Dokoupilová

 


Medvídci: Bc. Kristýna Svobodová, Marie Mezuláníková

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí od školního roku 2023/2024 600,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, kterou je třeba uhradit vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce. Poslední ročník předškolního vzdělávání je povinný a je poskytován bezúplatně. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje od 1. 1. 2024 zřizovatel školy. 

Rozpisy jednotlivých plateb:

 

Krácení úplaty v případě uzavření provozu z organizačních důvodů

Úplata bude krácena v případě uzavření provozu více jak 5 dní.

(aktualizováno 09.09.2022)

 

Hledáme novou kolegyni do MŠ

Do MŠ přijmeme aprobovanou učitelku předškolní pedagogiky. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.