Mateřská škola

 

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2021-2022 ve třech třídách (Medvídci, Sovičky a Ježečci) celkem 61 dětí, z toho 21 dětí předškolního věku. Od 11. 1. 2021 byla navýšena kapacita MŠ a otevřena nová budova pro třídu Medvídků. A od 1. 9. 2021 se kapacita ještě zvedla o třídu Ježečků. Celková kapacita školky tak nově činí 62 dětí. 

Mateřská škola je v provozu od 2. 9. 2019 v době od 6:45 do 16:15.

Kontakt: 604 206 797 (Ježečci a Sovičky)
                737 207 857 (Medvídci)

Pedagogičtí pracovníci v MŠ: 

    Sovičky: Michaela Simandlová (hlavní učitelka)

 

Ježečci: Mgr. Jana Horáková, Veronika Dokoupilová

 


Medvídci: Bc. Kristýna Svobodová, Zuzana Kulhánková Arnoštová

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč na příslušný kalendářní měsíc, kterou je třeba uhradit vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce. Poslední ročník předškolního vzdělávání je povinný a je poskytován bezúplatně.

 

Krácení úplaty v případě uzavření provozu z organizačních důvodů

Úplata bude krácena v případě uzavření provozu více jak 5 dní.

(aktualizováno 5.11.2021)