Úvod

Základní údaje o činnosti školy

Webové stránky jsou v rekonstrukci. Pracujeme na spuštění nových webových stránek.

Jedná se o málotřídní základní školu pro žáky 1.  až 5. ročníku s kapacitou 60 žáků.

Třídní učitelé:

Mgr. Petra Štěpková – 1.třída

Mgr. Jana Chmelíková – 2.třída a 3.třída

Mgr. Taťána Ševečková – 4.třída a 5.třída

Netřídní učitelé:

Mgr. Markéta Polehňová

Mgr. Marie Šírová

Vychovatelka školní družiny:

Mgr. Veronika Hladká

         Mgr. Kamila Krebs, PhD.

Asistenti pedagoga:

Mgr. Veronika Hladká
Jana Severová

Bc. Klára Faldíková

Výuka angličtiny probíhá již od prvního ročníku.

Jsme členy AŠSK, naši žáci se účastní pravidelně několika sportovních soutěží, ze kterých si odvážejí cenné diplomy.

Ve škole bylo k 1. 9. 2021 zřízeno školské poradenské pracoviště, které se věnuje zejména dětem a žákům se specifickými výukovými potřebami.

Výchovný poradce – Mgr. Petra Štěpková

Metodik prevence – Mgr. Jana Chmelíková

Speciální pedagog – Mgr. Jana Chmelíková

Každoročně se podílíme na společenských akcích pro veřejnost jako je Dýňování, Rozsvěcování vánočního stromu, Jarmark, Besídka ke Dni matek aj.

Součástí školy je i školní družina složená z jednoho oddělení s kapacitou 36 účastníků.

V současné době docházejí žáci na obědy do budovy MŠ, kde je školní jídelna (kapacita 105 strávníků).

Základní škola se zapojuje do projektů:

OPVVV

MAP

Ovoce do škol, Mléko do škol

Zdravé zoubky, 72 hodin

Základní údaje o činnosti MŠ  v Žatčanech

Kapacita MŠ v Žatčanech je 62 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou oddělených budovách, ve 3 třídách.

Učitelé:

Třída Sovičky:

Michaela Simandlová

         Aneta Báderová

Třída Ježečci:

Zuzana Kulhánková Arnoštová

Veronika Dokoupilová

Třída Medvídci:

Bc. Marie Mezuláníková

Mgr. Kristýna Svobodová

Při práci s předškolními dětmi je naším hlavním cílem všestranný rozvoj dětské osobnosti, optimální úroveň osobního rozvoje a učení. Děti, které odcházejí z MŠ jsou řádně připravené na vstup do základní školy. Paní učitelky, které pracují v mateřské škole, jsou kvalifikované. Při naší pedagogické práci se snažíme o individuální přístup k dětem. Tento individuální přístup vychází z konkrétní úrovně znalostí a schopností dítěte.

Mateřská škola se zapojuje do projektů:

OP VVV

MAP

Projekt 72 hodin

Projekt Srdce s láskou darované

Pro děti organizujeme společenské akce, tématické dny, návštěvy divadel a podílíme se na společenských akcích pro veřejnost.

Doplňková činnost:

Od listopadu 2022 bude pro předškoláky otevřen kurz edukativně stimulačních skupinek, který bude probíhat v prostorách ZŠ Žatčany. ESS je program, který hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti budoucích prvňáčků, které jsou důležité pro zvládání čtení, psaní, počítání a umožňují snadnější adaptaci na systém a prostředí základní školy.

logo

Subjekt vykonává činnost:

  • základní škola
  • školní družina
  • mateřská škola
  • školní jídelna

ZŠ a MŠ Žatčany je zařazena v těchto dotačních programech a projektech financovaných Evropskou unií:
  • Národní plán obnovy
  • Doučování
  • Prevence digitální propasti
  • Digitální pomůcky pro školy
  • Operační program Jan Amos Komenský

Z historie

Základní škola v Žatčanech má dlouholetou tradici. Byla otevřena 1.září 1893. Měla dvě třídy, kabinet a místnost pro učitele. Součástí školy byl i byt pro správce a dvůr s velkou zahradou. V letech 1908–09 navštěvovalo školu 170 dětí, což znamenalo nutnost přístavby. Ta se však neuskutečnila pro nedostatek peněz. Další snahy o rozšíření zmařila 1. světová válka. Obě světové války zanechaly na škole značné stopy. Bylo nutné začít školu postupně opravovat a vybavovat učebními pomůckami. Roku 1946 byly zahájeny důkladné opravy po světových válkách. Od roku 1954 se začala škola postupně modernizovat podle stávajících potřeb a nároků na vzdělávání. Od 1.ledna 2003 s přechodem na právní subjektivitu sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Zřizovatel

zatcany

Obec Žatčany
Žatčany 125
664 53 Újezd u Brna

Sponzoři

AG FOODS – prostřednictvím paní Sedlákové za poskytnutí pochutin pro naše děti

pan Dohnálek

pan Šimák

pan Kaňa

paní Fialová